2 posunovací lokomotivy jsou již v Srbsku

Dvě lokomotivy řady 794 se vydaly na dlouho cestu po silnici (asi jejich poslední) z České Třebové do srbského Bělehradu.

Ve středu 28. 4. 2021 se pomocí 2 velkých jeřábů podařilo úspěšně naložit na těžkotonážní podvalníky 2 lokomotivy řady 794. Každá dvounápravová lokomotiva vážila 36 tun a díky jemné práci jeřábníků se podařilo úspěšně uložit lokomotivy na jejich místa na autech. Bylo možné tak vidět na silnicích ne tak častý jev.
Řidiči jely dle předem schválené trasy pro nadrozměrné zásilky přes Mikulov, Rakousko, Maďarsko až do cílové stanice v Bělehradě, Srbsku.