Školící středisko CZ Logistics, s.r.o.

  • Akreditované školící středisko
  • Kurz strojvedoucích pro obsluhu hnacích vozidel kategorie M, E a SV 
  • Kurz a následné zajištění zkoušky pro získání doplňkového osvědčení strojvedoucího dle vyhl. 16/2012
  • Kurz strojvedoucích pro vykonání rozdílové zkoušky 
  • Periodické školení strojvedoucích, vedoucích posunu a dalších zaměstnanců, pracujících v železniční dopravě 
  • Kurz obsluhy a řízení lanových drah 
  • Doplňková zkouška dle vyhl. 16/2012
  • Školení zaměstnanců, pracujících na železničních vlečce 
  • Školení drážní legislativy // zákon o drahách 266/1994 Sb. a souvisejících vyhlášek 
  • Školení revizních techniků UTZ // tlakové, elektro 

V roce 2012 došlo v naší firmě k dalšímu kvalitativnímu posunu v rámci železniční dopravy. Bylo nám Drážním úřadem ČR uděleno Osvědčení o akreditaci školícího střediska a tak se naše společnost zařadila mezi akreditovaná školící střediska v ČR, která mají oprávnění cvičit a školit osoby, pracující v železniční oblasti.

Akreditace byla udělena na základě splnění podmínek ...

... Evropského parlamentu a Rady Evropy, Zákona o drahách. a prováděcí vyhlášky MD č.16/2012Sb. Tento legislativní rámec je závazný pro podniky v železniční dopravě v zemích Evropského společenství.