Historie a profil firmy

  • podpora hlavní činnosti mateřské společnosti v oblasti dopravy
  • komplexní obsluha zkušebních drah a vleček Jihlava, Česká Třebová včetně legislativy 
  • zajištění železničních a silničních přeprav mezi provozovnami CZ LOKO plus ČMŽO Přerov včetně legislativy 

Činnosti, týkající se dopravních služeb byly nejdříve rozvíjeny pouze v rámci bývalého HOLDINGU ČMKS, a to od poloviny roku 1997, kdy tato činnost byla zajišťována v rámci tehdejší společnosti ČMKS holding, a.s., nyní CZ LOKO, a.s. Od počátku převažovala orientace na železniční spedici a přepravu kusových zásilek. Postupně se přidaly nejen vnitrostátní i mezinárodní silniční nákladní doprava, ale i zajišťování kontejnerových a leteckých doprav. Za účelem potřeb naší mateřské firmy CZ LOKO, a.s. jsme se v roce 2007 stali soukromými dopravci na celostátních a regionálních železničních tratích, kdy zajišťujeme zkušební jízdy a přepravy hnacích vozidel pro potřeby její výroby.

V polovině roku 2012 splnila naše firma všechny podmínky pro získání akreditace pro školící středisko, v kterém nabízíme klientům školení a výcvik nových strojvedoucích a dalších zaměstnanců, pracujících v železničním prostředí.

 

Náš zákazník musí cítít naši podporu a musí se na nás bez obav spolehnout ....


Svým klientům nabízíme podporu jejich podnikání, a to pomocí komplexních logistických řešení, které jsou každému zákazníkovi poskytovány na míru tak, aby se mohl plně věnovat svému oboru. Nabízíme tak širokou škálu služeb od zajištění všech dostupných typů přeprav až po související služby, bez kterých by dnešní logistika nemohla správně fungova. Poskytovaná kvalita služeb a spokojenost dosavadních klientů je doložena stálým růstem počtu nových zákazníků.