Podzimní přepravy

Podzímní období patřilo v CZ Logistics, vyjma každodenních přeprav a zkušebních jízd, také několika přepravám nových lokomotiv z produkce naší mateřské firmy CZ LOKO k zákazníkům do zahraničí.

Tři nové lokomotivy putovaly do italských dep, konkrétně jedna do Arezza a dvě do Reggia Emilia.
Polský dopravce převzal již 8 z 10 nových lokomotiv. První čtyři odjely do Varšavy, 2 do Krakowa a poslení dvě budou sloužit v Gdynii. V novém roce poputují i poslední 2 do svého domovského depa u nového majitele.

Za fotografie děkujeme Daliborovi Palkovi